Τι είναι το Phishing?

 Το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing) είναι μια ιδιαίτερα διαδεδομένη απάτη στην οποία κάποιο μέρος δημιουργεί μια ιστοσελίδα που μοιάζει επίσημη και η οποία σας ζητά να[…]

Διαβάστε περισσότερα …