φωτογραφία

WebP

 Ένα νέο format φωτογραφίας για τον ιστό Το WebP είναι ένας “μοντέρνος” τρόπος αποθήκευσης σε αρχείο εικόνας. Προσδίδει μικρότερο μέγεθος σε εικόνες με lossless & lossy compression για το διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας WebP, webmasters & web developers μπορούν να δημιουργήσουν μικρότερες, ποιο ποιοτικές και πλούσιες σε χρώματα εικόνες που όμως παράλληλα να παραμείνουν γρήγορες για τον ιστό. WebP lossless φωτογραφίες είναι 26% μικρότερες απο αυτές που δημιουργούνται σε  PNGs. Το WebP με απώλεια συμπίεσης στην εικόνα είναι κατά… Read More »WebP