Λαύριο – ΔΕΗ – Εργοστάσιο λιγνίτη

Πότε θα μας γίνει συνείδηση να μην είμαστε ασυνείδητοι?